Što su Banke krvi iz pupkovine

 

Banke krvi iz pupkovine medicinske su ustanove koje prema svjetskim medicinskim standardima obrađuju i testiraju krvi iz pupkovine te pohranjuju matične stanice i popratne uzorke potrebne za uspješnu transplantaciju. Budući da se krv iz pupkovine može rabiti za transplantaciju krvotvornih matičnih stanica (KMS) na isti način i za iste bolesnike kao i koštana srž ili periferne matične stanice, banke krvi iz pupkovine pružaju dodatnu mogućnost za brzo pronalaženje presadaka. Osnivanje banke krvi iz pupkovine znak je tehnološkog napretka, a početak rada takve banke svrstava Hrvatsku uz sam bok zemalja u kojima takvi programi žive već dugi niz godina.

 

Banka krvi iz pupkovine za javne potrebe Ana Rukavina

 

Darivanje krvi iz pupkovine u javnu banku osigurava dostupnost presadaka za mnoge bolesnike. Javne su banke neprofitne ustanove i pohranjuju krv iz pupkovine za opću dobrobit. One su povezane u međunarodnu mrežu pa se pohranjene presatke može rabiti za liječenje bolesnika širom svijeta. Prva nesrodna transplantacija krvi iz pupkovine učinjena je 1993. godine. U posljednih desetak godina transplantacijom krvotvornih matičnih stanica iz krvi pupkovine pohranjene u javnim bankama liječeno je više od 10 000 bolesnika.

Banka krvi iz pupkovine Ana Rukavina prva je javna banka u Hrvatskoj. Osnovana je 28. ožujka 2007. godine u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju...

Pročitaj više..

Banka srodne krvi iz pupkovine za obitelji s medicinskom indikacijom

 

Prva transplantacija krvi iz pupkovine učinjena je 1988. godine. Dječak kojemu je transplantirana sestrina krv iz pupkovine zbog Fanconijeve anemije danas je zdrav odrastao čovjek. S obzirom na uspjeh ove transplantacije, uz transplantacijske centre osniva se obiteljske srodne banke. Ove banke pohranjuju krv iz pupkovine za bolesnog člana obitelji kojem je potrebno liječenje transplantacijom krvotvornih matičnih stanica.

 

U Kliničkom bolničkom centru Zagreb djeluje Banka srodne krvi iz pupkovine za obitelji s medicinskom indikacijom. Želite li saznati više o toj banci, kliknite OVDJE.

 

Pročitaj više..

Banka krvi iz pupkovine za osobne potrebe

 

Budući da je porod jedinstven događaj u životu čovjeka, kao i zbog vrijednosti krvotvornih matičnih stanica iz krvi pupkovine, prije desetak godina diljem svijeta počelo se pohranjivati krv iz pupkovine za osobne potrebe kao svojevrsno biološko osiguranje za članove obitelji.

U Kliničkom bolničkom centru Zagreb djeluje Banka krvi iz pupkovine za osobne potrebe. Želite li saznati više o toj banci, kliknite OVDJE.

 

Pročitaj više..