Popis rodilišta u kojima se može darovati krv iz pupkovine


Prikaz lokacija rodilišta na karti!

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za ženske bolesti i porode
Petrova 13, ZAGREB

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Klinika za ženske bolesti i porodništvo
Vinogradska 29, ZAGREB

Klinička bolnica Sveti Duh

Klinika za ginekologiju i porodništvo
Sveti Duh 64, ZAGREB

*U trudničkoj ambulanti preuzmite „Protokol prikupljanja krvi iz pupkovine“.

 

 

Klinička bolnica Merkur

Klinika za ženske bolesti i porode
Zajčeva 19, ZAGREB

*Darivanje najavite glavnoj medicinskoj sestri rađaonice.

Rodilište & Poliklinika Podobnik

Sveti Duh 112, ZAGREB

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića bb, VARAŽDIN

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“

Ul. Željka Selingera bb, KOPRIVNICA

Opća bolnica Zabok

Bračak 8, ZABOK

Opća bolnica Karlovac

Andrije Štampara 3, KARLOVAC

Opća bolnica Zadar

Bože Peričića 5, ZADAR

Klinički bolnički centar Rijeka

Klinika za ginekologiju i porodništvo
Krešimirova 42, RIJEKA

Opća bolnica Dubrovnik

Dr. Roka Mišetića 2, DUBROVNIK

Županijska bolnica Čakovec

I.G. Kovačića 1e, ČAKOVEC

Opća bolnica Virovitica

Ulica Ljudevita Gaja 21, VIROVITICA

Opća bolnica Vinkovci

Zvonarska 57, VINKOVCI

Klinički bolnički centar Osijek

Klinika za ginekologiju i opstetriciju
Josipa Huttlera 4, OSIJEK

Opća bolnica Pula

Zagrebačka 30, PULA

Klinički bolnički centar Split

Klinika za ženske bolesti i porode
Spinčićeva 1, SPLIT

Opća bolnica “Dr. Ivo Pedišić”

J. J. Strossmayera 59, SISAK

Opća bolnica “Dr. Josip Benčević”

Andrije Štampara 42, SLAVONSKI BROD

Opća bolnica „Hrvatski ponos“ Knin

Svetoslava Suronje 12, KNIN

Opća bolnica Šibensko-kninske županije

Stjepana Radića 83, ŠIBENIK

Dom zdravlja Metković

A. Starčevića 12, METKOVIĆ